Een tekort aan gereedschapmakers

Gereedschapmakeropleiding-2016

Bedrijven in de regio slaan handen ineen voor opleiding Gereedschapmaker.

Op dit moment ervaren bedrijven al een tekort aan gereedschapmakers (stempelmakers en matrijzenmakers) en de komende jaren wordt dit probleem alleen maar groter. Een vak waarbij theoretische kennis en praktische vaardigheden op een ultieme manier samenkomen.
Mikrocentrum en Teclab hebben samen met 10 tal bedrijven uit de regio, waaronder Euro-Techniek het initiatief genomen om het tekort aan vakspecialisten aan te pakken en zijn donderdagavond 3 november gestart met een Opleiding Gereedschapmaker. In deze opleiding van 40 avonden, worden de leerlingen theoretisch geschoold. De praktijk ondervinden ze in de dagelijkse praktijk.