Metingen automatiseren

Meetmiddelen
Juli 2021 – Metingen automatiseren

Het automatiseren van kwaliteitswerk is een stap die we maken om de operator tijd te verminderen, de toenemende vraag naar meetdata tegen te gaan qua kosten effect, manafhankelijkheid te verminderen, en het vermijden van fouten. Om dit te bereiken hebben we een tijd terug al  Inspection Manager Software aangeschaft, welke een aantal kwaliteits gerelateerde zaken voor ons automatiseert, onder ander bij het samenstellen van meetrapporten. Alle meetapparatuur die met ons netwerk verbonden is, is al geïntegreerd in de Inspection Manager software.

Alle “hand”meetmiddelen waren nog niet gekoppeld maar meer en meer zijn we deze middelen nu aan het vervangen door meetmiddelen met een blue-tooth communicatie mogelijkheid om  het opschrijven van meetwaarden te vermijden, en de resultaten direct terug te koppelen naar Inspection Manager.

Recent is er uitgebreid met een  Sylvac Hi_Cal 450 Hoogtemeter, met ingebouwde blue_tooth communicatie.