In samenwerking tussen Euro-Techniek en Mikrocentrum is er weer een opleiding voor pers-operators van start gegaan

Cursus_nieuws-1-12-2018

In samenwerking tussen Euro-Techniek en Mikrocentrum is er weer een opleiding voor pers-operators van start gegaan. Deze cursus is nog gebaseerd op een Philips cursus uit een ver verleden, die in die tijden 2 keer per jaar startte. Nu is de cursus door de docenten opgefrist, en bij Euro-Techniek loopt de cursus nu de eerste keer, met deelnemers van Euro-Techniek en collega bedrijven. De cursus komt ook het best tot zijn recht wanneer deze in een bedrijf gegeven wordt, omdat in de stamperij het theorie gedeelte in de praktijk gedemonstreerd, geoefend en ge-examineerd wordt.