Grote uitbreiding voor Euro-Techniek

Overname-2

Ein bekannter Baugruppen Lieferant aus der Region Eindhoven hat sich entschlossen dass das Stanzen nicht länger zu den KerEen bekende system supplier uit de regio Eindhoven heeft recent besloten dat stampen niet meer tot de kern-aktiviteiten behoorde. Vervolgens is Euro-Techniek gekozen als meest geschikte overname kandidaat, onder andere gebaseerd op onze ervaring in het overnemen van grote aantallen gereedschappen en produkten. Op 29 mei zijn de machines die overgenomen zijn met een spectaculaire verhuizing door het dak in het gebouw geplaatst. Door deze overname krijgen we een interessant klantenpakket erbij, maar ook technisch meer mogelijkheden.nkompetenzen gehört. Daraufhin wurde Euro-Techniek gewählt als bester Übernahmekandidat, unter anderem weil Euro-Techniek Erfahrung hat wenn es geht um die Übernahme von großen Mengen Werkzeuge und Produkte. Am 29 Mai wurden die erworbenen Maschinen mithilfe eines spektakulären Übersiedlungsprojekts durch das Dach ins Gebäude hingestellt. Mit dieser Übernahme hat Euro-Techniek eine interessante Gruppe Kunden bekommen, aber zusätzlich auch die technischen Möglichkeiten ausgebreitet.