Cradle2Cradle produktie ondersteunen op het hoogst niveau

CradletoCradle_nieuws-1-8-2014

Om Cradle2Cradle produktie te kunnen ondersteunen op het hoogste niveau (Platinum), is één van de eisen dat er voldaan wordt aan een Social Accountability standaard. Voor het jaar 2014 heeft Euro-Techniek wederom de hiervoor benodigde gegevens geïnventariseerd en samengevat, en laten beoordelen door de accountant. De standaard waarvoor we gekozen hebben is de SA8000 standaard.